شماره حساب مختص مشتریان اوراق بهادار

بانک : شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • نوع حساب: جاری اوراق
 • شماره حساب: 1001000090729
 • IR980610000001001000090729

بانک : ملی

 • شعبه : بورس اوراق
 • کد شعبه: 695
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 0110113924003
 • IR 07 0170 0000 0011 0113 924003

بانک : سامان

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: -
 • شماره حساب: 8414018503831
 • IR 75 0560 0849 0400 1850 3830 01

بانک : ملت

 • شعبه : بورس کالا
 • کد شعبه: 62117
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 5260229215
 • IR 26 0120 0000 0000 5260 2292 15

شماره حساب مختص مشتریان بورس کالا

بانک : شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • شماره حساب: ۱۰۰۱۰۰۰۱۴۵۵۵۷
 • IR 59 0610 0000 0100 1000 1455 57

شماره حساب مختص مشتریان بورس انرژی

بانک : ملت

 • شعبه : بورس کالا
 • کد شعبه: 1262117
 • نوع حساب:جاری
 • شماره حساب: 9655839215
 • شماره شبا: IR960120000000009655839215

آدرس : تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه پانزدهم، پلاک 25، طبقه چهارم جنوبی

تلفن : 87137300