رشد ۹۳ درصدی ارزش معاملات آتی زعفران در بورس کالا

آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که در پایان هفته دوم آبان ماه سال‌جاری، ارزش معاملات آتی زعفران در بورس کالا با ۹۳ درصد رشد همراه بوده است.

 به نقل از ایبِنا، در جریان معاملات هفته گذشته بازار قراردادهای آتی بورس کالا معامله گران در حالی تعداد ۱۹۶ هزار و ۹۵ قرارداد به ارزش ۵۳۴۵ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال را در معاملات زعفران، زیره سبز و پسته منعقد کردند که همزمان با اعلام خبر اجرای خرید حمایتی زعفران در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، حجم و ارزش معاملات آتی در نمادهای زعفران نگین و پوشال معمولی با افزایش ۹۶ و ۹۳ درصدی همراه شد.

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه ۹۸ نیز در حالی اولین هفته معاملاتی خود را پشت سر گذاشت که انعقاد ۳۴ هزار و ۲۸۹ قرارداد آتی ارزش بیش از ۲۸۵ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریالی را در پی داشت.

معامله‌گران در دو نماد معاملاتی زعفران پوشال معمولی تحویل آبان و دی ۹۸ نیز در مجموع ۱۶ هزار و ۹۷۵ قرارداد آتی را به ارزش حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال منعقد کردند. از مجموع این تعداد، ۱۱ هزار و ۵۶۷ قرارداد منعقده نیز مربوط به سررسید دی ماه بود که اولین هفته معاملاتی خود را پشت سر می گذاشت.

از سویی دیگر، در قرارداد آتی زعفران پوشال معمولی تحویل آبان ماه نیز در حالی ۵۴۰۸ قرارداد به ارزش تقریبی ۳۳ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال منعقد شد که حجم و ارزش معاملات در نماد مذکور به ترتیب با افزایش ۸۹ و ۸۲ درصدی نسبت به هفته پیش از آن همراه بود

همچنین، طی هفته گذشته قراردادهای آتی زعفران در حالی با رشد حجم و ارزش معاملات همراه شد که در مقابل معامله گران در نمادهای قراردادهای آتی زیره سبز و پسته فندقی با کاهش حجم و ارزش معاملات مواجه بودند.

به این ترتیب، طی معاملات هفته قبل معامله گران با انعقاد ۳۸ هزار و ۱۸۸ قرارداد آتی پسته فندقی ارزش بیش از ۳۹۷۸ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریالی را برای سررسید آذر ۹۸ به ثبت رساندند.

انعقاد ۸۲۶۲ قرارداد در دو سررسید آبان و آذر ۹۸ قرارداد آتی زیره سبز نیز ارزش نزدیک به ۲۶۹ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریالی را رقم زد.

در پایان این گزارش می افزاید، در جریان معاملات هفته گذشته بازار قراردادهای آتی بورس کالا حجم قراردادهای منعقد شده در مجموع کل نمادهای فعال در بازار نسبت به هفته پیش از آن با رشد ۳۷ درصدی همراه بود.