صادرات نفت خام روی ریل بورس انرژی ادامه دارد

امیرحسین تبیانیان: «صادرات نفت خام کشور در شرایط حاضر متوقف نبوده، بلکه از مسیرهای مختلفی در حال انجام است؛ به طوریکه تاکنون تمامی تقاضاها برای این محصول منجر به معامله شده است.»

 نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی ضمن بیان مطلب بالا گفت: بازاریابی و فروش نفت خام از طریق بورس انرژی ایران از جمله روش‌های که از سال ۱۳۹۷ در کشور آغاز شده است. در حال حاضر هم نفت خام و هم مشتقات نفتی مثل بنزین و گازوئیل در رینگ صادراتی بورس عرضه می شود.

وی در ادامه افزود: فروش نفت ایران در بورس انرژی تنها مسیر فروش نیست، بلکه یکی از مسیرهای بازاریابی و عرضه در کنار سایر روش هاست.

تبیانیان تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران مانند گذشته به طور مستقیم نفت کشور را روی ریل صادرات قرار می‌دهد و در حال حاضر نفت ایران با یک قیمت مشخصی بازاریابی و صادر می‌شود.

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی افزود: اصل وظیفه شرکت ملی نفت این است که نفت (ثروت ملی) را به بهترین قیمت بازاریابی و به فروش برساند، زیرا حتی یک سنت ارزان‌فروشی یا کم‌فروشی این ثروت ملی به نوعی ضرر به منافع مردم و کشور است.

وی با اشاره به اینکه نفت خام ایران به تناسب مقاصد مختلف قیمت های مختلفی دارد، اظهار کرد: این قیمت ها برای نفت خام ایران ثبت شده و حتی برای قیمتگذاری در داخل بورس انرژی نیز استفاده می شود.

تبیانیان تصریح کرد: هم اکنون جذابیت قیمتی در بورس انرژی نسبت به سایر مسیرها به دلایل مختلف بیشتر است، چون همه به دنبال این هستند که بورس انرژی یک مسیر جدیدی باشد و رشد پیدا کند.

وی گفت: تاکنون تقاضای فروش این محصول در بورس انرژی با هر قیمت و شرایطی وجود نداشته که منجر به معامله نشده باشد، بلکه تمامی تقاضاها منجر به معامله شده است.

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی افزود: از سال ۹۷ تاکنون در مجموع ۳۴ مرتبه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه شده است. حجم عرضه نیز در هر بار متفاوت و طبق معمول بین یک تا دو میلیون بشکه بوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون هم نفت خام سبک و هم نفت خام سنگین طی عرضه های مختلف در بورس انرژی فروخته شده است.