معنای حروف B و M در جلوی اعداد در سایت TSETMC.COM چیست؟

قبل از اینکه وارد بازار سرمایه شوید باید با اصطلاحات و یکسری نکات آشنا شوید. احمالا برای شما هم این سوال پیش آمده است که قیمت ها در بورس به ریال است یا به تومان؟ در واقع برای خرید یا فروش سهام خود، باید قیمت ها را به ریال وارد کنید و یا اینکه معنای حروف b و m در جلوی اعداد در سایت tsetmc.com چیست؟ حرف B به معنی میلیارد و حرف M به معنی میلیون می باشد

قیمت‌ها در بازار بورس و سایت tsetmc.com (سایت معاملات بورس)

برای بسیاری از افراد این سوال پیش می آید که قیمت ها در بورس به ریال است یا به تومان؟ بطور کلی همه قیمت‌ها در بازار بورس به ریال می باشد.

اگر به بخش ارزش معاملات یا حجم معاملات نگاه کنید، میبینید جلوی اعداد حروف M و B نوشته شده است اما این حروف اختصاری به چه معنی می باشد؟ در واقع حرف B به معنی میلیارد و حرف M به معنی میلیون می باشد

 

مثال حروف B و M در جلوی اعداد در سایت tsetmc.com 

همانطور که گفته شد حروف B به معنای میلیارد و حرف M به معنای میلیون می باشد بطور مثالmilionبرابر با ۱۱.۲۰۹ میلیون ریال و bilبرابر با ۱۲۷.۸۶۱ میلیارد ریال می‌باشد.

اگر در سایت tsetmc.com موس را روی آن عدد نگهدارید، عدد کامل برای شما نمایش داده می‌شود.