سهام گروه مالی پارسیان بی مشتری ماند

بانک پارسیان از عدم حصول نتیجه برگزاری مزایده فروش سهام شرکت گروه مالی پارسیان خبر داد.
 
به گزارش کارگزاری نمادشاهدان، بانک پارسیان از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

 این بانک اعلام کرد، مزایده فروش تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۱۰ میلیارد) سهم معادل ۱۰۰ درصد از کل سهام شرکت گروه مالی پارسیان را از طریق مزایده به صورت ۵۰ درصد نقد و الباقی طی اقساط دوساله بدون نتیجه ماند.