بورس کالا به کارگزاران اعلام کرد: تغییر در شاخص های محاسبه سهمیه مواداولیه پتروشیمی ها

محاسبه مواد اولیه شرکت های پتروشیمی بر اساس ارزش افزوده و صادرات ثبت شده در سامانه تجارت از دوشنبه این هفته اجرا و کارگزاران بورس کالا باید این موضوع را به اطلاع مشتریان برسانند.
 
به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، محمدرضا بهنام زاده مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالا به همه مدیران عامل شرکت های کارگزاری اعلام کرد: با توجه به اعلام وزارت صنعت مبنی محاسبه مواد اولیه واحدهای پتروشیمی بر اساس ارزش افزوده و صادرات ثبت شده در سامانه تجارت از دوشنبه این هفته اول دی ، سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به صورت سیستمی براساس ارزش فروش و صادرات ( از ابتدای سال تا کنون ) ثبت شده در سامانه جامع تجارت محاسبه خواهد شد.
 لذا به منظور جلوگیری از کاهش سهمیه ، موضوع به مشتریان اطلاع رسانی شود.