وبملت در دوراهی حمایت و مقاومت

"وبملت"، سهمی که از تاریخ 16/5/97 تاکنون در یک رالی صعودی قرار گرفته است؛ در ششمین ماه سال جاری افزایش سرمایه 314 درصدی را نیز تجربه کرده و در تاریخ 22/6/99 با قیمت 560 تومان بازگشایی شده است.

افزایش سرمایه موجب شد که قیمت این سهم پس از گذشت 1 ماه از 560 تومان به سمت مقاومت 660 تومانی حرکت کند که با افزایش فشار فروش در این محدوده مقاومتی و هیجانات ناشی از فروش در روز های بعد از آن شاهد نزول قیمت "وبملت" تا سطح 413 تومان هم بوده ایم اما حمایت سهم در محدوده 400 تا 420 تومان موجب حرکت سهم به سمت مقاومت 590 تومان شد که همچنان این نماد در محدوده های حمایت و مقاومت کوتاه مدت خود در حال نوسان است.

انتظار رشد قیمتی تا سطوح 540 ،580 و 660 تومان در بازه زمانی کوتاه مدت برای این نماد وجود دارد اما در صورتی که به نوسانات نزولی خود در روز های آینده ادامه دهد رسیدن به سطوح حمایتی 470 ، 446 تومان و حتی بازگشت دوباره به محدوده 420 تومان نیز پیش‌بینی می‌شود.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه