توسط وزارت صمت ابلاغ شد: جزئیات دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی وزارت صمت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش بورس 24، در این ابلاغیه که امروز یکم دی ماه صادر شده، آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۶۰ / ۱۱۲۵۸۶ مورخ ۱.۵.۹۷ موضوع دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و با عنایت به طرح و بررسی دستورالعمل مذکور در یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۶۰ / ۱۴۹۶۰۲ مورخ ۱۹.۶.۹۹) دستورالعمل مذکور در جلسه ارائه و پس از استماع نقطه نظرات اعضا کارگروه تنظیم بازار، تصمیم زیر اتخاذ گردید.

«کلیات دستورالعمل مذکور تصویبو مقرر گردید، در جلسه‌ای با مسئولیت دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و دستورالعمل مذکور نهایی و با ابلاغ دبیر کارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود.» در همین راستا طی نامه شماره ۶۰ / ۱۵۱۹۷۴ مورخ ۲۳.۶.۹۹ پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای اعضای کارگروه تنظیم بازار ارسال و پس از دریافت و بررسی نظرات در جلسات متعدد کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و کمیته تخصصی پتروشیمی، دستورالعمل مذکور در چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور نهایی گردید. محورهای راهبردی دستورالعمل مذکور شامل موارد زیر است:

۱) دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور (با تاکید بر قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)
۲) تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
۳) مدیریت یکپارچه در حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی
۴) تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیررقابتی در بازار
۵) کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی، حمایت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی
۶) مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و اتکا به مکانیسم بازار در بستر شفاف بورس‌های کالایی
۷) ایجاد شفافیت در معاملات، نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالایی

جزئیات دستورالعمل

به گزارش مهر، ماده‌های این دستورالعمل شامل تعاریف و مفاهیم، کمیته تخصصی پتروشیمی، فروش مستقیم محصولات پتروشیمی ماده، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت محصولات پتروشیمی، مدیریت عرضه محصولات پتروشیمی، مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، نظارت بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی ماده و واردات و صادرات محصولات پتروشیمی می‌شود که یکی از مهم‌ترین بندهای این دستورالعمل مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی می‌شود.

بر این اساس، طبق ماده ۵ دستورالعملقیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالاییبه این صورت خواهد بود:

قیمت‌های پایه کلیه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس‌های کالایی در هر گروه کالایی، بر مبنای فرمول زیر محاسبه و مبنای رقابت بوده و به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پتروشیمی، اعلام می‌گردد.
قیمت پایه =۹۵٪ x قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی به میانگین ماهانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی (در سامانه sanarate)
تبصره ۱- شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در موارد خاص و باهدف تأمین گریدهای مورد نیاز و ایجاد ثبات در بازار تا ۵ درصد (+-) مجاز به ایجاد نوسان در قیمت‌های پایه محاسبه شده است. موارد استفاده از اختیار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد، می‌بایست با تایید کمیته انجام شود.
تبصره ۲- قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت‌های صادراتی شرکت‌های پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری است.
تبصره ۳- در صورت عدم درج قیمت FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی، قیمت پایه، پس از کسر هزینه حمل از CFR / FOB بازارهای هدف مندرج در نشریات، به دست می‌آید.
تبصره ۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صورت لزوم موظف است نسبت به ارائه توضیحات و مستندات لازم در خصوص منابع و مراجع استخراج قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی به کمیته اقدام نماید.
تبصره ۵- شرکت‌هایی که قیمت تمام شده محصولات آنها بالاتر از نرخ جهانی (مورد محاسبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی) است، مکلفند بهای تمام شده براساس ضوابط عمومی قیمت گذاری کالاهای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و احتساب سود حداکثر ۱۰ درصد جهت اجرا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و همزمان مدارک و مستندات مورد نیاز را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت اظهار نظر ارسال نمایند. در صورت بالاتر بودن قیمت پایه، نسبت به بهای محاسباتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، برای تشکیل پرونده تخلف، اقدام خواهد شد.
تبصره ۶- برای گریدهایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت پایه آنها را با دلایل مورد تایید کمیته اعلام نمی‌کند، قیمت پایه به صورت توافقی با خریدار، توسط فروشنده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و پس از تایید این شرکت، به بورس‌های کالایی اعلام می‌گردد.
تبصره ۷- به منظور تأمین نیاز بازار، درخواست عرضه مستمر برای محصولات پتروشیمی و گریدهایی که امکان تولید مستمر ندارند توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کمیته پیشنهاد می‌گردد و در صورت تصویب کمیته، برای عرضه مستمر این محصولات گریدها از انبارهای داخلی، هزینه حمل از شرکت پتروشیمی، هزینه انبارداری و خواب سرمایه (با مبدأ محاسبه از تاریخ ورود محصول به انبار و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قابل افزودن به قیمت پایه زمان ورود به انبار است.
تبصره ۸- در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی دارای خوراک وارداتی (دارای کمبود)، ضریب مشخصی بر اساس نسبت سهم وارداتی خوراک و درصد مصرفی خوراک مورد نظر اعمال خواهد شد. این ضریب در سقف مجاز افزایش قیمت (تبصره ۱) توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. گزارش انجام واردات و تناژ آن (با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به کمیته ارائه می‌شود.

همچنین در خصوص قیمت فروش مستقیم محصولات پتروشیمی آمده است:
قیمت گذاری محصولات پتروشیمی موضوع بندهای (الف) تا (ز) ماده ۳ این دستورالعمل به ترتیب زیر لحاظ می‌گردد.

۱) کالاهای مشمول بند (الف) ماده ۳ در صورت وجود مصوبه شورای رقابت مشمول دستورالعمل‌های آن شورا است و در غیر آن مطابق با قرارداد بلندمدت فیمابین خریداران و عرضه کنندگان خواهد بود.
۲) در خصوص بندهای (ب) و (ج) همچنین محصولات جدید پتروشیمی موضوع بند (ه) قیمت، به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد.
۳) محصولات مشمول بند (د) بر اساس قیمت تصویبی، با نرخ رسمی مراجع قانونی ذیصلاح است.
۴) محصولات شرکتهای جدیدالتاسیس در خارج از بورس‌های کالایی (موضوع قسمت دوم بند (ه) همچنین بندهای (ز) و (و) بر اساس آخرین نرخ معامله شده محصول در بورس‌های کالایی است.