معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد: سقف تامین مالی جمعی پروژه‌ها در بورس به ۱۰۰ میلیارد ریال رسید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی برای تامین مالی پروژه‌های توجیه‌پذیر، گفت: با تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق تامین مالی جمعی امکانپذیر شد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، پیش از این هر پروژه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال امکان استفاده از ابزار تامین مالی جمعی را داشت، اما با توجه به افزایش قابل توجه شاخص بهای تولیدکننده این رقم با تصمیم فرابورس به ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است.

وی گفت: در این روش، شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های توجیه‌پذیر خود که به دلیل کمبود منابع اجرا نشده است را با استفاده از جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی کنند تا پروژه به بهره برداری برسد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خاطرنشان‌کرد: با توجه به اهمیت ابزار تامین مالی جمعی در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت پروژه‌های مولد و ارزش‌آفرین، این موضوع جز اولویت‌های کاری این معاونت قراردارد.

زرندی با اشاره به اینکه چالش‌ها و موانع دستورالعمل تامین مالی جمعی به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس شده است که با تعامل خوب آنان شاهد مصوبات خوبی در این حوزه هستی :افزود،بارها تاکید کردیم که تولید باید به طرف استفاده از ابزارهای نوین مالی و ساختار مالی شرکت‌ها به این سمت حرکت کند و  وزارتخانه ها نیز باید ازطریق تعامل با سایر دستگاه‌ها این مسیر را هموار کنند.