بازارگردان "خکاوه" و "لیپام" مشخص شد

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان،نماد شرکت صنعتی دریایی ایران از تاریخ ١٣ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.