سود 116 میلیارد تومانی همکاران از فروش سهام سپیدار

شرکت همکاران سیستم از فروش سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا ١١۶ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال؛ شرکت همکاران سیستم از کسب سود 116.4 میلیارد تومانی عرضه اولیه سهام زیرمجموعه خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.