فردا انجام می شود؛عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد "اخزا٩٠٩١" در فرابورس انجام می شود.
 
به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا٩٠٩١» روز دوشنبه ١۵ دی ماه در بازارابزارهای نوین مالی فرا بورس گشایش می شود.
لازم به ذکر است؛ ارزش اسمی اوراق ١میلیون ریال بوده و سررسید اوراق نیز تا ١۶ خرداد سال 1402 است.