"تمحرکه" به بازار پایه منتقل شد

 شرکت بورسی زیانده با سرمایه ۱۲.۱ میلیارد تومانی و ۱۸ سال حضور بعد اخراج از بورس به عنوان دویست و پنجاهمین نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس درج شد.
 
به گزارش بورس پرس، زهرا زارع مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به استناد ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و با موافقت کمیته درج فرابورس، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه از 14 دی با نماد "تمحرکه"  به عنوان دویست و پنجاهمین شرکت در بازار پایه درج شد.

بنابراین گزارش، ماشین سازی نیرو محرکه با سرمایه اسمی 12.1 میلیارد تومانی از تیر سال 81 در بازار دوم معاملات بورس حضور داشته اما پس از 18 سال به دلیل شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سه سال متوالی به فهرست شرکت های اخراجی اضافه شد.