دستورالعمل معاملاتی، پذیرش، عرضه اولیه در تابلو قرمز بازارپایه اصلاح شد

فرابورس از اصلاحات موادی از دستورالعمل معاملات، پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار، پذیره نویسی و عرضه اولیه در بورس تهران و فرابورس به منظور اصلاح تابلو قرمز بازار پایه خبر داد.
 
شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اصلاحات موادی از دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس، دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار و دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس به منظور اصلاح تابلو قرمز در بازار پایه انجام شد.