عرضه ١٠٠ درصد سهام ساراتل در فرابورس

بلوک ١٠٠ درصدی شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران به قیمت پایه هر سهم ٨ میلیون و ۶٢۵ هزار و ٣٣۴ ریال در فرابورس عرضه می‌شود.

به گزارش بورس 24، بلوک 100 درصدی شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران به قیمت پایه هر سهم 8 میلیون و 625 هزار و 334 ریال در فرابورس عرضه می‌شود.

بلوک 100 درصدی شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران شامل 15 هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

این میزان سهام قرار است به قیمت پایه هر سهم 8 میلیون و 625 هزار و 334 ریال، و ارزش کل پایه 129 میلیارد و 380 میلیون و 10 هزار ریال طبق اعلام فرابورس، توسط این سازمان روی میز فروش گذاشته شود.
شایان ذکر است شرایط تسویه ثمن معامله بلوک 100 درصدی شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران که به وکالت از سوی سازمان صدا و سیما در بازار سوم فرابورس ایران عرضه می‌شود، به صورت 50درصد نقد و بقیه اقساط 12 ماهه با فاصله هر قسط 6 ماه با نرخ سود 18 درصد است.

این در حالی است که مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز 12میلیارد و 938میلیون و یک هزار ریال تعیین شده است.