102 نماینده خواستار استیضاح وزیر صمت هستند

نماینده مجلس اعلام کرد: استیضاح وزیر بی کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است، با ۱۰۲ امضا به هیات رییسه مجلس ارسال شده است.

احمد نادری نماینده مجلس در توییتی اعلام کرد: استیضاح وزیر بی کفایت اقتصاد که شامل ۱۱ محور است، با ۱۰۲ امضا به هیات رییسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورهاست، علاوه برآن؛ آن ها که در تلویزیون مردم را به قتلگاه کازینوی دولتی کشیدند امروز بایستی پاسخگو باشند