ورود "وامین" به بازار پایه فرابورس

 شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز به عنوان دویست و پنجاه و یکمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.
 
 شرکت فرابورس ایران اعلام کرد: با عنایت به ملغی شدن بند 5 ششصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 21 اسفند سال گذشته، در خصوص اصلاحات مرتبط با ایحاد تابلوی توافقی بازار سوم و به استناد ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز(سهامی عام) به عنوان دویست و پنجاه و یکمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.
 
این شرکت که در تاریخ 13 آذرماه سال 98 با شماره 11682 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی "وامین" در گروه سرمایه‌گذاری‌ها، زیرگروه سایر واسطه‌های مالی با کد 5699 روی تابلوی فرابورس نشسته است.