معاون حقوقی سازمان بورس خبر داد:سلب صلاحیت ۲۲۰مدیر و ناشر بورسی در شش ماه اخیر

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: در ۶ ماهه دوم سال بیش از ۲۲۰ نفر از مدیران نهادهای بورسی و ناشران سلب صلاحیت شده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس، در رابطه با پیگیری چند پرونده متخلفان بورسی از سوی پلیس امنیت،گفت: از آن جایی که در بورس فعالیت‌های متعددی صورت می‌گیرد، یک تفاهم نامه‌ همکاری را با پلیس امنیت نوشته ایم.

وی تصریح کرد: از جمله دلایل پرونده‌های تخلفی که در بورس تشکیل می شود می توان به دادن اطلاعات غیر قابل اتکا به سرمایه گذاران، عدم شفافیت در صورت‌های مالی یا عدم امانت داری بعضی از مدیران اشاره کرد.

جمالی گفت: مواردی که ممکن است در اداره اموال شرکت، حق و حقوق سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند ما از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله همکاران در پلیس امنیت ، پیگیری می کنیم به گونه‌ای که مردم نتیجه این همکاری را خواهند دی

وی با بیان اینکه عمده مسائل مطرح در پرونده‌های بزرگ ، مربوط به مدیران شرکت‌هایی که صورت‌های مالی غیر واقعی ارائه کردند یا اینکه معاملاتی را با شرکت‌هایی انجام دادند که ممکن است خودشان ذی نفع بوده باشند، می شود، افزود: ما در سال ۹۹ پرونده بالغ بر هزار و ۸۹۱ نفر از مدیران را در کمیته تخلفاتی بررسی کرده ایم، چون ضمانت اجرایی سازمان بورس بسیار سخت است.

جمالی ادامه داد: ما در ۶ ماهه دوم سال بالای ۲۲۰ نفر از مدیران و ناشران را سلب صلاحیت کرده ایم، همچنین ۱۲۰ حکم از قوه قضائیه گرفته ایم و اکنون ۲۰۰ پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که سلب صلاحیت می‌شوند اطلاعاتشان در نهاد‌ها هست، اگر استعلام کنند قطع به یقین ما اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما انتشار آمار در سایت سازمان بورس مستلزم بند قانونی است.

جمالی با اشاره به اینکه بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی ، پروسه‌ای را فراهم کرده که اگر شرایطش پیش بیاید قطع به یقین این امر را انجام خواهیم داد، تصریح کرد: اکنون بعضی از قضات در حکمشان می‌آورند که آراء منتشر شود که ما این آراء را به طور خفیف در سایت سازمان منتشر خواهیم کرد.