رئیس هیات مدیره بورس تهران ؛ منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران هستیم

تصمیمات حمایتی شورای عالی بورس در خصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می‌گیرد.

امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیات مدیره بورس تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تصمیمات حمایتی شورای عالی بورس در خصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می‌گیرد. منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران از بازار سرمایه هستیم.