وزیر اقتصاد:آماده عرضه سرخابی ها هستیم

وزیراقتصاد،گفت: در صورت فراهم شدن شرایط آماده عرضه هستیم، باید بازار آمادگی داشته باشد. برنامه مفصلی در این زمینه داریم، اساسنامه تبدیل سهامی خاص به سهامی عام امضا شده است. تصمیم ما برای عرضه سهام این دو باشگاه جدی است مگر اینکه مسائل خاص بوجود آید که اعلام می کنیم.

به گزارش برنا، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی دولت کسی در جلسات کمیسیون مجمع تشخیص پیرامون بحثFATF حضور پیدا می کند، گفت:  بله جلسات برگزار می شود خانم جنیدی به عنوان نماینده دولت تعیین شده است دستگاه ها قرار شده همکاری کنند و از سوی وزارت اقتصاد هم امیری که رئیس FIU است در جلسات شرکت می کند.

وی در ادامه در رابطه با اینکه به نظر شما سرانجام این لوایح چه می شود گفت: در جلسه کمیسیون در دست بررسی است و امیدواریم که به سرانجام برسد و تصمیمی گرفته شود که به نفع اقتصاد کشور باشد

دژپسند در خصوص ورود پرسپولیس و استقلال به بورس ،تصریح کرد: در صورت فراهم شدن شرایط آماده عرضه ایم، باید بازار آمادگی داشته باشد. برنامه مفصلی در این زمینه داریم، اساسنامه تبدیل سهامی خاص به سهامی عام امضا شده است. تصمیم ما برای عرضه سهام این دو باشگاه جدی است مگر اینکه مسائل خاص بوجود آید که اعلام می کنیم.