قله تاریخی پالایش فتح می شود؟

سهام صندوق پالایشی یکم که متشکل از 4 شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت تهران، پالایشگاه نفت بندر‌عباس و تبریز است؛ در تاریخ 11/9/99 برای نخستین بار وارد بازارسرمایه شد.
 
هر واحد این صندوق ( که با نماد پالایش در بورس ثبت شده) در زمان پذیره‌نویسی به مبلغ 10 هزار تومان به فروش رسید و اولین معامله‌ آن در بازار سرمایه نیز با قیمت 11900 تومان انجام شد.
 
این سهم پس از بازگشایی روند نزولی در پیش گرفت که این امر موجب افت ارزش هر واحد این صندوق تا نزدیکی 5 هزار تومان شد اما با آغاز تحرکات مثبت و هیجانی این سهم (که بعد از افت بیش از حد هر واحد این صندوق اتفاق افتاد) قیمت هر سهم پالایش به بیش از NAV  روز این صندوق نیز رسید.
 
به نظر می‌رسد نماد این صندوق پالایشی به دلیل نوسانات نزولی در روزهای اخیر به سمت NAV ابطال خود در قیمت 7458 تومان حرکت کند که پس از آن با بالا رفتن قیمت سهام 4شرکت پالایشی مذکور، انتظار صعودی شدن و افزایش مجدد قیمت واحدهای صندوق پالایش یکم و رسیدن ارزش آن به محدوده 10 هزار تومان وجود دارد و حتی ممکن است صعود بیشتر تا قله تاریخی خود در محدوده 13 هزار تومان را نیز تجربه کند.