شرکت‌ توسعه سرمایه و صنعت غدیر درج نماد شد

شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان به عنوان بیست و هفتمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

مدیریت پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس تهران اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری به تاریخ 9/2/1399 و آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 4/5/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 12/06/1399 هیئت پذیرش، با پذیرش شرکت سرمایه‌‌گذاری استان هرمزگان در بورس اوراق بهادار موافقت شد.

این شرکت به عنوان بیست و هفتمین شرکت سرمایه‌‌گذاری استانی و پانصد و هشتاد و سومین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، در گروه «سرمایه‌‌گذاری‌ها» و بخش «سایر واسطه‌‌گری‌های مالی» با کد صنعت 5699 و نماد «وسهرمز، Vasehormoz» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.