سرنوشت "صبا" در هاله ای از ابهام

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد "صبا" در تاریخ 20/1/99 سهام خود را در بازار اول فرابورس عرضه کرد.

سیکل صعودی "صبا" در تاریخ 6/7/99 تا محدوده 1360 تومان ادامه یافت و پس از آن با قرار گرفتن در فاز اصلاحی بیشترین نزول خود را در محدوده 640 تومان تجربه کرد.

صفوف فروش این نماد در روزهای اخیر باعث حرکت نمودار قیمتی این سهم به سمت محدوده 664 تا 637 تومان شده پس احتمال واکنش و بازگشت به مدار صعودی بعد از برخورد به این محدوده وجود دارد اما در صورت عدم افزایش تقاضا و ادامه فاز اصلاحی، احتمال نزول بیشتر قیمت این سهم تا محدوده حمایتی بعدی در قیمت 562 تا 515 تومان برای این نماد پیشبینی می‌شود.

لازم به ذکر است؛اهداف احتمالی پیش‌روی این سهم را بعد از اتمام روند اصلاحی بهتر می‌توان تعیین کرد.

 
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه
10/12/99