داروسازی دانا یک قدم به فرابورس نزدیک شد

شرکت داروسازی دانا با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس درج شد تا آماده عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام باشد.

شرکت داروسازی دانا پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۰ اسفند با نماد "ددانا" در گروه مواد و محصولات دارویی به عنوان شصت و نهمین شرکت در بازار اول فرابورس درج شد تا آماده عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام (شامل عرضه به عموم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) باشد. همچنین تعهد عرضه ۵ درصد دیگر به تشخیص فرابورس ظرف مدت شش ماه پس از عرضه اولیه از سهامداران عمده اخذ شده است.