عرضه اولیه حآفرین لغو شد

عرضه اوليه سهام شركت ريل پرداز نوآفرين(حآفرين) در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13 انجام نخواهد شد. لازم به ذکر است؛ تاريخ جديد عرضه متعاقبا توسط مديرعمليات بازار فرابورس ايران اطلاع رسانی می شود