زامیاد هنوز به مقصد پایان اصلاح نرسید

سهام شرکت خودروسازی زامیاد طی سال‌های متمادی در مدار صعودی قرارداشت اما پس از آن یک اصلاح بلندمدت را تجربه کرد و در مرداد ماه 97 نیز سیکل صعودی جدید را در پیش گرفت.
 
این سهم در دو سال اخیر در روندی صعودی قرار داشت اما با رسیدن به محدوده 3700 تومان (در پایان تیر ماه سال جاری) صعود این سهم به پایان رسید و روند اصلاحی آن آغاز شد
 
شدت نزول و پیشی گرفتن سهامداران برای فروش سهام "خزامیا" در این روند اصلاحی منجر به کاهش ارزش سهام این شرکت تا محدوده 750 تومان، در بهمن 99 شد که با توجه به ناتوانی در صعودهای پر قدرت و گذشت زمان کم نسبت به روند صعودی گذشته احتمال ادامه روند اصلاحی برای این نماد همچنان وجود دارد.
تحرکات صعودی این سهم در دل روند کلی اصلاحی نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت این نماد به سمت محدوده‌های قیمتی 1100 ، 1440 تا 1380 و 1650 تومان وجود دارد و پس از آن نیز ادامه روند اصلاحی و حرکت به سمت محدوده 500 تومان در میان مدت برای این نماد پیش‌بینی می‌شود.
 
محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه