خانه تکانی اساسی در سازمان بورس

از 7 بهمن 99 با تغییر رئیس سازمان بورس ، بازار سهام در انتظار برخی تغییرات در سازمان بورس و اوراق بهادار بود، در این راستا شب گذشته تغییرات مدیریتی اساسی در این سازمان ایجاد شد.

براساس این گزارش، محمد حسن ابراهیمی سرو علیا که پیش از این معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بود به‌عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی این سازمان و محسن خدابخش نیز به عنوان سرپرست معاون نظارت بر ناشران این سازمان منصوب شدند و محمد رضا معتمد مسئول قبلی این معاونت به عنوان مدیر گروه آمار و تحقیق مدیریت ریسک این نهاد انتخاب و معرفی شد.

همچنین میثم فدایی جایگزین راضیه صباغیان در مدیریت نظارت بر نهادهای مالی شد و در نهایت سارا علیاری به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد و سیاوش وکیلی و راضیه صباغیان نیز به عنوان مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.

در این حال همچنان ترکیب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل قبلی و شامل احمد جاویدی ، محمد رضا معتمد ، محمد حسن ابراهیمی سرو علیا،جعفر جمالی و محمد علی دهقان دهنوی است