انتقاد عضو شورای عالی بورس از فروش اوراق بدهی دولت برای تامین هزینه ها

عضو شورای عالی بورس با انتقاد از فروش اوراق بدهی توسط دولت برای تامین هزینه های جاری گفت: این بازار برای تامین مالی بخش خصوصی و دولت جهت پروژه های تولیدی و زیربنایی است.

شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس با انتشار توییتی، اعلام کرد: بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی و دولت جهت پروژه های تولیدی و زیربنایی است اما دولت راحت طبق قانون برای هزینه جاری، اوراق بدهی می فروشد.

ناشرین بورسی برای طرح توسعه پشت مقررات سخت این بازار متوقف می شوند. سال های بعد نیز دولت برای پرداخت اصل و فرع، باز مجبور است اوراق بفروشد، چه شود.