با صدور اطلاعیه هایی اعلام شد؛ ۳ پذیرش جدید در بازار فرعی بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالا با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالای کاغذ بسته بندی شرکت های صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا و شرکت صنایع کاغذسازی کاوه و تیشو شرکت حریر خوزستان در بازار فرعی این بورس خبر داد.

براساس این اطلاعیه ها، پذیرش ۲ هزار تن کاغذ بسته بندی شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا و ۱۵۰۰ تن کاغذ بسته بندی شرکت صنایع کاغذسازی کاوه پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۵ فروردین ماه جاری در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه همچنین، ۲ هزار تن تیشو شرکت حریر خوزستان پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار فرعی بورس کالا پذیرش شد.