"وهور" در حال تخلیه هیجان ناشی از فروش

سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(وهور) (که در زمینه مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرح‌های صنعتی بالاخص برق و انرژی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند) در تاریخ 19/3/1395 برای نخستین بار وارد بازارسرمایه شد.
 
قیمت سهام این شرکت پس از اندکی صعود (بعد از عرضه اولیه) در مدار نزولی قرار گرفت به طوری که در اردیبهشت 97 به محدوده 100 تومان رسید اما پس آن، قیمت این سهم مجددا به مدار صعود بازگشت و در مرداد 99 وارد محدوده 5200 تومان شد.
 
پس از افزایش سرمایه 1554 درصدی این شرکت و بازگشایی این سهم با قیمت کشف شده 233 تومان، به‌نظر می‌رسد سهم در پی تخلیه هیجان ناشی از فروش سهامداران و در حال حرکت به سمت محدوده 200 تا 196 تومان باشد.
براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که در صورت عدم افزایش تقاضا در این محدوده انتظار ادامه کاهش قیمت این سهم تا محدوده 177 تومان، وجود دارد اما اگر قیمت این سهم در مسیر صعودی قرار گیرد رسیدن به محدوده‌های 237 و 250 تومان دور از انتظار نیست.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه