رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خبرداد: خلف وعده صندوق توسعه برای کمک به بورس

رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه ملی باید سال گذشته ۲.۵ هزار میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت بازار تزریق می کرد اما هیچ اقدامی انجام نشده است.
 
محمد ابراهیم آقابابایی رییس هیات عامل صندوق درخصوص واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به ایرنا گفت: کل منابع هزار میلیارد تومانی که از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده بود و نیز 1.5 هزار میلیارد تومان که بعد از مصوبه شورای عالی بورس به این صندوق واریز شده بود به این بازار وارد و صرف خرید سهام شد.

وی افزود: صندوق تثبیت بازار سرمایه از آبان تا پایان سال که بازار در وضعیت حساسی قرار گرفته بود به منظور بهبود وضعیت بازار و کاهش نوسان های ایجاد شده تصمیم به خرید و فروش سهام گرفت که این اقدام در چندین نوبت انجام شد. مجموع معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه در پنج ماه پایانی سال بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است.

آقابابایی با بیان اینکه منابع در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف خرید معاملات بازار خرد سهام شد. این صندوق سهام را بصورت بلوکی و بخشی را نیز بسیار تدریجی در روزهای مثبت به فروش رسانده و منابع حاصله را مجدد صرف خرید سهام کرده است،افزود: نیاز بازار بیشتر از هزار میلیارد تومانی است که توسط صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری شده و ضرورت دارد منابع این صندوق برای حمایت و امکان اثرگذاری در بازار تقویت شود. قرار بود صندوق توسعه ملی 2.5 هزار میلیارد تومان دیگر را سال 99 در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.