ورود "وخاور" به جاده اصلاح

بانک خاورمیانه با نماد "وخاور" از نمادهای فعال در گروه بانک و موسسات اعتباری محسوب می شود و سهام این بانک در بازار دوم بورس دادوستد می‌شود.
 
نگاهی به نمودارها نشان می دهد؛ "وخاور" از آذرماه 92 تا شهریور96 در روندی خنثی حرکت کرد اما پس از اتمام این روند در تاریخ 4/6/97 روند صعودی جدیدی را آغاز کرد که طی آن قیمت سهام این شرکت از محدوده 167 تومان به 1770 تومان رسید و پس از آن وارد فاز اصلاحی شد.

تحرکات اصلاحی این نماد در ماه‌های اخیر موجب افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 800 تومان شده که در صورت ادامه این روند، احتمال رسیدن قیمت "وخاور" به محدوده‌های 760 و 678 تا 662 تومان، وجود دارد اما اگر در روزهای آینده این نماد تحرکات صعودی را در پیش گیرد افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 1130 و 1000 تومان،امکان‌پذیر است.
 
 
محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه