در یک سال گذشته رقم خورد؛ سود ٢٨ ریالی گکوثر به ازای هر سهم

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٨ ریال زیان محقق کرد .
به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 28 ریال زیان محقق کرد .