ورود حکشتی به محدوده اصلاحی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 2/6/1346با نام "شرکت کشتیرانی ملی آریا" و تحت عنوان شرکت سهامی عام تأسیس شد و در تاریخ2/6/1346 با شماره 11670در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، براساس اصل 44 قانون اساسی، فعالیت کشتیرانی در ایران ملی اعلام شد و نام شرکت به "کشتیرانی ملی ایران" تغییر یافت و در سال 1358 کلیه سهام آن تحت تملک دولت(وزارت بازرگانی) قرار گرفت و در سال 1359 نام شرکت به "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران" تغییر یافت.

تعداد شناورهای شرکت در آغاز فعالیت آن، 2 فروند با مجموع ظرفیت حدود 2500 تن DWT و در زمان پیروزی انقلاب اسلامی 42 فروند با ظرفیت حدود 525000 تن DWT بوده که در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای 152 فروند شناور از انواع مختلف با مجموع ظرفیت 3/5 میلیون تن DWT است.
 
 
 
موضوع فعالیت:
  • خرید ، اداره ، راهبری ، اجاره ، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور به منظور حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن
  • تصدی هر گونه فعالیت مکمل فعالیت‌های موضوع بند 1 فوق از قبیل احداث، اداره یا اجاره و استیجاره تأسیسات بندری، سازه‌‎های دریایی و تأسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتی‌ها و شناورها و انواع پایانه‌های باری و مسافری
 
 
 
سرمایه شرکت:
 
درحال حاضر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای سرمایه ثبت شده 16393000 میلیون ریال و سرمایه ثبت نشده 5167000 میلیون ریالی است.( جمعا سرمایه این شرکت معادل 2156 میلیارد تومان می شود).
 

چشم‌انداز قیمتی:
نوسانات عمیق اصلاحی نماد حکشتی در ماه‌های اخیر موجب ریزش 82 درصدی قیمت این سهم شد که به نظر می‌رسد این روند تا محدوده 1460 تا 1430 تومان نیز ادامه یابد و تخلیه هیجان فروش در این نماد، در محدوده مذکور پیش‌بینی می‌شود.