دارو؛ همچنان در فاز اصلاح

سهام شرکت کارخانجات داروپخش از دی ماه 92 وارد فاز اصلاحی شد که این روند تا ابتدای سال 97 ادامه یافت.
 
پس از آن در تاریخ 4/2/97 روند صعودی سهام "دارو" از محدوده 380 تومان آغاز شد که به تبع آن ارزش این سهم در تیر ماه 99 به محدوده 8000 تومان رسید.
سهام دارو در تاریخ 11/4/99 به قله تاریخی خود در محدوده 8000 تومان دست یافت و پس از آن وارد فاز اصلاحی جدیدی شد که در میانه این روند اصلاحی و پس از سپری کردن افزایش سرمایه 100درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی، این سهم در محدوده 3100 تومان بازگشایی شد.
در شرایط فعلی سهام "دارو" فاز اصلاحی را سپری می کند و انتظار می‌رود که نزول قیمت تا محدوده 2930 تا 2850 و حتی 2300 تومان، ادامه یابد اما برای تخمین اهداف احتمالی این سهم، باید منتظر پایان روند اصلاحی آن باشیم.
 
محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه