در سال جاری انجام می شود؛ ورود سه شرکت زیرمجموعه هلدینگ ماهان به بازارسرمایه

مدیرعامل هلدینگ ماهان ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری و شرکت های تابعه از برنامه ورود و عرضه اولیه سهام سه زیرمجموعه طی سال جاری خبر داد.
 
محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ ماهان درباره نحوه شکل‌گیری و زیرمجموعه‌های هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان به دنیای اقتصاد گفت: گروه مالی گردشگری بیش از ۱۰ سال پیش هدایت بانک گردشگری را  با چهار شعبه، مجموعه فولاد بناب را با چند هزار میلیارد بدهی و فولاد بافت را که جزو طرح‌های هشت‌گانه زیان‌ده دولت بود بصورت قانونی در اختیار گرفت.

وی افزود: سپس در مزایده دولت برای معدن شماره ۵ گل‌گهر با بالاترین قیمت، استخراج این معدن را برنده شد. در حال حاضر ۵. ۴۰ درصد این معدن متعلق به سازمان ایمیدرو و ۵. ۵۹ درصد آن متعلق به گروه مالی گردشگری است. ۴۰ درصد احیاءاستیل فولاد بافت متعلق به دولت و حدود ۶۰ درصد آن متعلق به گروه مالی گردشگری است.

بصیری از برنامه ورود تمام زیرمجموعه‌ها به بازار سرمایه و تبدیل آنها به سهامی عام خبر و ادامه داد: سه شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان و احیاء استیل فولاد بافت در سال‌ جاری وارد بازار سهام خواهند شد. در مرحله بعد نیز فولاد بناب وارد این بازار می‌شود. هدف این است که تمام شرکت‌ها سهامی عام شده و مالک آنها عموم مردم شوند.