همه شرکت‌های بیمه موظف به افزایش سرمایه هستند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: همه شرکت‌های بیمه‌ای چه بورسی و چه غیر بورسی، موظف به افزایش سرمایه تا پایان سال هستند.

 غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه پیش از این میزان سرمایه برای شرکت‌های بیمه‌ای مختلط ۱۵۰ میلیارد تومان و برای بیمه‌های اتکایی ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است،افزود: با توجه به افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و بزرگ شدن صنعت بیمه و اگر افزایش سرمایه در این صنعت نداشته باشیم بیمه‌ها با مشکل ظرفیت نگهداری مواجه می‌شوند و نمی‌توانند بیمه‌نامه صادر کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس پیشنهادی که برای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای داشتیم هفته گذشته این موضوع در دولت مصوب شد.

سلیمانی با اشاره به اینکه  همه شرکت‌های مختلط باید سرمایه خود را به ۳۰۰ میلیارد تومن و شرکت‌های اتکایی به ۵۰۰ میلیارد تومان برسانند،افزود: شرکت‌های جدید نیز باید با این سرمایه جدید ایجاد شوند که با این اقدام ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر می‌شود و این صنعت برای پوشش ریسک بزرگ‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه شرکت‌های بیمه‌ای تا آخر امسال وقت دارند سرمایه خود را به این مصوبه برسانند،ادامه داد: البته شرکت‌هایی را داریم که در گذشته افزایش سرمایه داشته اند و سرمایه آن‌ها به دو تا چهار هزار میلیون تومان هم رسیده است.