سود 22 میلیاردی "وآوا" از واگذاری‌های خرداد ماه

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۲۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال سود کسب کرد.

 شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با سرمایه یک هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۳۹ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال به ۳ هزار و ۲۷۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال رسید. ارزش شرکت سرمایه گذاری آوا نوین نیز با کاهش ۲۳۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۸۴۸ میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریال محاسبه شد.

"وآوا" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۱۶ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۲۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال خریداری کرد