"ساروم" از دیروز تا فردا

تاریخچه شرکت:

اين شرکت در سال 1354 با سرمايه 492 ميليون ريال بمدت نامحدود تأسيس و به‌نام شرکت سهامی عام سيمان رضائيه تحت شماره 263-18/1/54 در اداره‌ ثبت شرکت‌های شهرستان اروميه به ثبت رسيد و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 8/8/1359 نام شرکت به سيمان اروميه تغيير يافت.

عمليات اجرائی احداث کارخانه به منظور شروع  فعاليت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه از اوايل سال 1360 آغاز شد و در اواخر بهمن ماه 1368 توليد آزمايشی کلينکر و متعاقب آن از ارديبهشت ماه سال 1369 سيمان توليد شده است.

طبق پروانه بهره‌برداری اوليه به‌شماره 75002-442003 مورخ 11/6/71 ظرفيت اسمی کارخانه در سال 690 هزار تن کلينکر و 717 هزار و 600تن سيمان بود که پس از اخذ مجوز افزايش ظرفيت از اداره صنايع و اجرای طرح افزايش ظرفيت کوره درسال 84، ظرفيت کوره از 2300 تن به 2850 در روز تغيير يافت و پروانه بهره‌برداری به‌شماره 15964 مورخه 4/5/85 براي توليد سالانه 855 هزار تن کلينکر و 890 هزار تن سيمان از اداره کل صنايع استان آذربایجان غربی اخذ شد همچنین مجوز طرح توسعه خط توليد شرکت (فاز2) به ظرفيت 3300 تن کلينکر در روز که مطالعات اوليه آن از سال 82 شروع  گرديده بود به‌شماره 20430/110 و در تاریخ  8/6/85 از اداره صنايع اخذ شد و با توجه به اتمام پروژه و راه‌اندازی دستگاه‌های خطوط توليد در ابتدای سال 90 این شرکت اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری از اداره صنايع استان آذربايجان غربی نمود.

طبق پروانه بهره‌برداری دائم اخذ شده به‌شماره 354744/7/112 در تاريخ 16/01/1393 ظرفيت اسمی تجميعی دو فاز کارخانه به 845 ر1هزار تن توليد کلينکر و 920ر 1هزار تن توليد سيمان اصلاح شده است.
 
 
 
موضوع فعالیت:
شرکت سیمان ارومیه در زمینه ساخت و تولید کلینکر و سیمان خاکستری فعالیت دارد.
 
سرمایه شرکت:
در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت سیمان ارومیه 700000 میلیون ریال (معادل 70 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
درحال حاضر قیمت سهام این شرکت در نزدیکی محدوده حمایتی 2440 تومان در حال معامله بوده که در صورت عدم حمایت مطلوب از این سهم انتظار نزول بیشتر قیمت آن تا محدوده 1790 تومان، وجود دارد.