"بترانس" در نبرد با تحرکات اصلاحی

سهام شرکت ایران ترانسفو که با نماد "بترانس" شناخته می شود در اوایل سال 95 به پایان روند صعودی رسید و از تاریخ 11/1/95 نوسانات اصلاحی خود را در روندی خنثی آغاز کرد که تا اوایل تابستان سال 97 به طول انجامید.

پس از این تاریخ تغییر جهت روند سهم در مدار صعودی باعث افزایش قیمت سهام بترانس، از محدوده 460 تومان به محدوده 7600 تومان شد.

پس از سپری کردن رشد مطلوب این سهم و فتح قله‌های جدید قیمتی، روند اصلاحی "بترانس" از تاریخ 18/4/99 آغاز شد و پس از اصلاح شدید قیمت و بازگشایی نماد (که به دلیل افزایش سرمایه 870 درصدی از محل سود انباشته متوقف شده بود) این سهم در محدوده 400 تومان بازگشایی شد و روند اصلاح این نماد تا محدوده 208 تومان نیز ادامه یافت.

ادامه تحرکات اصلاحی در این نماد می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر آن تا محدوده 130 تومان شود اما با پایان این روند اصلاحی و شروع تحرکات مثبت از محدوده کنونی، احتمال آغاز نوسانات مثبت و ورود "بترانس" به محدوده‌های 470 و 340 تومان، وجود دارد.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه