نایب رئیس مجلس: دولت وعده حمایت از بورس را معطل برجام نکند

نایب رئیس مجلس با اشاره به ضرر ۴۰ درصدی مردم در بورس بعد از دعوت ۴۶ میلیون نفری، گفت: دولت حمایت از بازار سرمایه را مانند مسائل دیگر ، معطل ‎برجام نکند.
 
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس با انتشار توئیتی، اعلام کرد: 46 میلیون نفر از مردم بعد از دعوت به ‎بورس تا 40 درصد از سرمایه را از دست داده اند. اگر قرار است حمایتی از بازارسرمایه شود آن را مثل مسائل دیگر، معطل ‎برجام نکنید.