جنگ "کنور" با محدوده مقاومتی

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور(کنور) از شرکت‌های موجود در بازار دوم بورس محسوب می شود که سهام آن برای نخستین بار در تاریخ 27/1/1391 روانه بازارسرمایه شد.

روند صعودی بلند مدت این نماد در دی ماه 94 و از محدوده قیمتی 136 تومان آغاز شد که با صعود های پی‌در‌پی، قیمت این سهم موفق به فتح قله 5640 تومان در مرداد ماه 99 شد.
"کنور" که از تاریخ 5/5/99 روند اصلاحی را در پیش گرفت، در بیش‌ترین نزول خود به محدوده 3100 تومان کاهش یافت و پس از آن مجددا به مدار صعود بازگشت اما این‌بار با شیبی ملایم تر به سمت اهداف قیمتی خود حرکت کرد.
در حال حاضر نوسانات "کنور" در زیر محدوده مقاومتی 5150 تا 5000 تومان بوده که در صورت توانایی شکست این محدوده، اهداف قیمتی 5600 و حتی 6200 تومان را می‌توان برای آن تعیین کرد اما اگر در ادامه مسیر با ناتوانی در شکست محدوده مقاومتی پیش‌روی خود مواجه شود، احتمال بازگشت مجدد قیمت به مدار نزولی و ورود به محدوده‌های 4100 و 3800 تا 3600 تومان، وجود دارد.