افزایش سرمایه فولاد آلیاژی ایران ثبت شد

افزایش سرمیاه شرکت فولادآلیاژی ایران در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال؛ شرکت فولاد آلیاژی ایران از ثبت افزایش سرمایه( از مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال به‌مبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ میلیون ریال ، ) در تاریخ ١۴٠٠.٠٣.١١ در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.