سرنوشت "وغدیر" در دستان نوسانات صعودی

آغاز مجدد تحرکات صعودی در نماد  "وغدیر" پس از سپری کردن یک دوره نوسانات خنثی (که حدود چهار سال بطول انجامید) موجب افزایش ارزش سهام این شرکت از محدوده 100 تومان شد به طوری که در تاریخ 20/05/99 بیشترین صعود خود را به ثبت رساند و به محدوده 2600 تومان رسید.
 
پس از صعود بلند مدت این سهم و فتح قله‌های جدید قیمتی، جهت روند آن به سمت اصلاح قیمت تغییر یافت و ارزش سهام "وغدیر" تا محدوده 870 تومان کاهش یافت اما پس از آن با آغاز نوسانات جدید صعودی، قیمت این سهم وارد محدوده 1000 تومان شد.
 
براساس بررسی‌های انجام شده؛ در صورت ادامه نوسانات صعودی، انتظار ورود قیمت سهام "وغدیر" به محدوده 1280 تومان و یا حتی محدوده‌های بالاتر وجود دارد اما در صورت عدم توانایی در ادامه صعودهای قیمتی و بازگشت مجدد به مسیر اصلاح، ورود این سهم به محدوده حمایتی 870 و حتی 740 تومان امکان‌پذیر است.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه