"همراه" نیازمند همراهی خریداران

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران که با نماد "همراه" در بازار سرمایه معامله می شود در تاریخ 20/3/1398 روند صعودی را آغاز کرد که به موجب آن قیمت این سهم از محدوده 1000 تومان، در تاریخ 22/5/1399 به محدوده 7600 تومان رسید (این رقم بیشترین قیمت این سهم پس از نخستین ورود به بازارسرمایه محسوب می‌شد).

پس از این تاریخ، روند اصلاحی نمادهمراه آغاز شد که در موج اول این روند ارزش سهام این شرکت تا محدوده 2500 تومان کاهش یافت و پس از آن به دلیل عدم حمایت خریداران به محدوده حمایتی 1790 تومان نیز رسید در حال حاضر احتمال افزایش تقاضا و شکل‌گیری موج صعودی در این نماد وجود دارد اما در صورت عدم حمایت مصمم و معتبر از این نماد، اصلاح بیشتر قیمت این سهم و ورود آن به محدوده 1200 تومان نیز امکان‌پذیر است.