رشد ٢١٢ درصدی سود «افق»

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٣۵۴ ریال سود محقق کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ٢١٢ درصدی را تجربه کرده است

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٣۵۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢١٢ درصدی داشته است. سود ناخالص افق نیز در این دوره با ٨١ درصد رشد به ٢٩٧٧ میلیارد تومان و سود خالص به ١۶٠۶ میلیارد تومان رسید.