تصادف نوسانات مثبت با تراکتورسازی ایران

نمودار قیمتی شرکت تراکتورسازی ایران با نماد "تایرا" در مرداد ماه 97 در مدار صعودی قرارگرفت که به موجب آن ارزش سهام این شرکت از محدوده 220 تومان به مرز 4200 تومان رسید.

پس از آن در تاریخ 22/5/99 روند اصلاحی این سهم آغاز شد که به موجب آن قیمت این سهم در بیشترین نزول به محدوده 1800 تومان رسید.

این سهم پس از تکمیل روند اصلاحی خود، در محدوده قیمتی 2500 تومان به تعادل رسید.

با آغاز نوسانات مثبت نماد "تایرا" در روزهای گذشته احتمال افزایش قیمت این نماد تا محدوده 3060 تومان وجود دارد اما اگر این سهم در روند نزولی قرار گیرد ورود آن به محدوده‌های 1800 و 2100 تومان نیز دور از انتظار نیست.
 
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه