عرضه اولیه نماد لطیف

تاریخچه:

شرکت محصولات کاغذی لطیف در تاریخ 3/4/1364 تحت شماره 56573 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و موضوع آن بر اساس موافقت اصولی شماره 377217 مورخ 3/9/1364 و موافقت اصلاحی شماره 369470/13522/300 مورخ 22/10/1366 وزارت صنایع و معادن، تولید انواع کاغذ با گراماژ 17-55 در هر متر مربع با ظرفیت 15 هزار تن در سال است.

این شرکت از تاریخ 2/4/1373 تولید آزمایشی خود را آغاز و در تاریخ 19/5/1373 شروع به بهره برداری نمود.

در سال 1388 با اجرای پروژه بهسازی کمی و کیفی خط تولید، ظرفیت اسمی این شرکت به 20472 تن افزایش یافت.
 

موضوع فعالیت شرکت:
 
  • تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تهیه و تولید و فروش انواع کاغذ با گراماژ پایین و کاغذ تیشور و سایر محصولات بهداشتی ساخته شده از کاغذ و مشتقات آن و واردات ابزار وتجهیزات و ماشین‌آلات و مواداولیه و کالای نیمه ساخته شده مرتبط با آن و انجام  کلیه عملیات و فعالیت‌های تولیدی و تجاری که برای مقاصد بالا و یا تسهیل اجرائی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم لازم یا مفید باشد.
  • سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و موسسات تولیدی و بازرگانی و خدماتی و اعتباری از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت‌های تولیدی جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های جدید.
  • به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات، فعالیت‌ها و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروح فوق مربوط باشد،مبادرت نماید.
 
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 200000 ملیون ریال (شامل تعداد 200000000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392 افزایش یافته است.
 
 
ورود شرکت به بازارسرمایه
 
روز چهارشنبه 2 تیرماه، 12 درصد از کل سهام این شرکت در محدوده قیمتی 32500 تا 30000 ریال برای هر سهم و با سهمیه 50 سهمی برای هر شخص حقیقی و حقوقی، در فرابورس عرضه می شود.