" وطوبی" آماده عرضه اولیه ۲۰ درصدی شد

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۳۰ خرداد با نماد "وطوبی" در گروه سرمایه گذاری ها به عنوان هفتاد و چهارمین شرکت در بازار اول فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.
 

طبق بررسی های بورس پرس، سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی ۸ اسفند سال ۹۴ بصورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شد. مرکز اصلی شرکت در تهران محله صادقیه شمالی واقع شده و جزو واحدهای تجاری فرعی گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر(سهامی خاص) و در نهایت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است.

موضوع فعالیت اصلی شامل سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته، کنترل شرکت؛ موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نباشد، سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای یا توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

سرمایه شرکت با ۱۵ نیروی انسانی در بدو تاسیس ۱۰ میلیارد تومان بوده که طی یک مرحله افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است و گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر ۹۹.۹ درصد سهام را در اختیار دارد.

هدف از تاسیس هلدینگ میلاد شهر در مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، اصلاح ساختار سهامداری شرکت های زیرمجموعه سازمان و مشارکت در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن به جهت ایجاد یک درآمد پایدار و مستمر و قابل پیش‌بینی برای بازپرداخت مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگان شهرداری تهران است. به همین جهت در بخش ورود به بازار سرمایه، هلدینگ میلاد شهر مبادرت به ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام اقتصاد شهر طوبی کرد که تنها شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه محسوب می شود.