شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا به جمع فرابورسی‌ها پیوست

 با نماد معاملاتی "وتوسکا" در فهرست بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا(سهامی عام) به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران به عنوان دویست و شصتمین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس یاران درج شد.

این شرکت که در تاریخ 20 خرداد سال گذشته با شماره 11676 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی "وتوسکا" در گروه سرمایه‌گذاری‌ها و زیرگروه سایر واسطه‌های مالی روی تابلوی فرابورس ایران نشسته است.